ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ (1792 – 1869)

ΕΛΛΑΣ

Πόσοι από εμάς και γενικώτερα οι νέοι γνωρίζουν το έργο του Ανδρέα Κάλβου;  Του ποιητή που ξόδεψε όλο το πνευματικό του απόθεμα για να υμνήσει αποκλειστικά την σκλαβωμένη πατρίδα του. Να κάνει γνωστό στους ξένους ότι η ένδοξη μα ξεχασμένη πατρίδα του ξανάβρισκε τον εαυτό της. Πόσοι από μας μέσα στην πληθώρα των ποιητικών υποπροϊόντων ξεχώρισαν τις ωδές του Κάλβου, μέσα από τις οποίες υμνείται η Ελλάδα, η δύναμη, το θάρρος και οι ικανότητες του λαού μας.

“Θερμότατον τον πόθον

εφυτεύσας της δόξης

εις την καρδίαν των τέκνων σου

ώ Ελλάς, και καλείσαι

μήτηρ ηρώων”.

Το έργο του Ανδρέα Κάλβου αποτελείται από είκοσι ωδές. Το 1824 δημοσιεύθηκαν οι δέκα πρώτες και οι υπόλοιπες δέκα το 1826. Οι ωδές είναι αφιερωμένες στην δόξα, τον Ιερό Λόχο, την Χίο, τα Ψαρά, το Σούλι, τον βωμό της πατρίδος, την ελευθερία κ.λ.π..

kalvos_elytis

Εγώ θα σταθώ στην ωδή του Ωκεανού, η οποία είναι η ιστορία…

View original post 365 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s