Μήνυmal, ευγενίδιον

To Koskino

δίπλα
χειμάζει ο λογιστής
των θυμικών μετα
μορφώσεων

κάτω απ
το στρώμα του θα βρουνε
ποδοπατημένα λάφ
υρα

μιαν
ιστορία θα σας πω

ψέλνει το υπερπέρατο

ο λόφος αποκρίνεται
θάλπει τους έρημους παλμούς
εκατομμυρίων εαυτών
των αγορών

ορών
εορακώς την αυγήν
αφίεμαι στην παχυλή σοδειά
δηλωτικών τιτιβισμάτων

ω χάρμα του χαράματος
ω πουλιά μηχανές
της πρωίας

ω
έμπει
εσύ λαλίστατε
σχιζοπροφ
ρίκε

ω παγωμένες
ακτές της συντήρησης
ω γραφικοί μελωδοί
της αντίρρησης
ω λα
λα
α

υποσκ
άψτε τη μέρα μου

ματίστε με
στο φ
ως

*Αναδημοσίευση από εδώ: https://mhnymal.blogspot.com/2021/10/evgenideion.html

**Ακούστε και αυτό: https://bandcamp.com/download?id=3803591153&ts=1681724991.2209007217&tsig=e4cd4d3accaeb78a909572c0b5ee96e9&type=track

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s