Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη: Η ελληνική γραμματεία στην πρώιμη τυπογραφία

ΕΛΛΑΣ

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη παρουσιάζει τη νέα του έκθεση με τίτλο «Η ελληνική γραμματεία στην πρώιμη τυπογραφία». Η έκθεση περιλαμβάνει αρχέτυπες εκδόσεις ελληνικών έργων στο πρωτότυπο και σε λατινική μετάφραση από την πλούσια συλλογή του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.


View original post 199 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s