Η δολοφονία της Κλυταιμνήστρας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

ΕΛΛΑΣ

«Ευρήματα της εκατονταετίας: 1913-2013»

Πρόσθια όψη του αργυρεπίχρυσου σφραγιστικού δακτύλιου, με τη σκηνή του φόνου της Κλυταιμνήστρας από τον Ορέστη. Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων (αρ. ευρ. ΑΜΙ 4279).Πρόσθια όψη του αργυρεπίχρυσου σφραγιστικού δακτύλιου, με τη σκηνή του φόνου της Κλυταιμνήστρας από τον Ορέστη. Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων (αρ. ευρ. ΑΜΙ 4279).

Στις 22 Μαρτίου του 1959 στον Κερασώνα του Νομού Πρέβεζας βρέθηκε τυχαία ένας κιβωτιόσχημος τάφος, πλούσια κτερισμένος. Περιείχε είκοσι περίπου ερυθρόμορφα αγγεία του 4ου αι. π.Χ., τρία αττικά λυχνάρια, τριάντα αιχμές δοράτων, ένα σιδερένιο ξίφος, μία αργυρή περόνη με κωνική κεφαλή διακοσμημένη με φύλλα και έναν αργυρεπίχρυσο σφραγιστικό δακτύλιο με έγγλυφη παράσταση.

View original post 316 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s