OSZI FALEVELEK (Hungarian)

Poetry by Manolis Aligizakis
Translated to Hungarian by Karoly Csiby
AB-ART, Gyor, Hungary, 2015

 

ŐSZ

A faágakon

lombok susogása

az ősz fogalma

puhán földet ér

talpam alatt

titokban játszott játszma

szürkés ködös

októberi reggel

sugallja a mosolyt

a tüzes áprilisi

feltámadás

előrevetítése

a falevelek filozófiája

 

exegézis

harmónia

cél

 

AUTUMN

In tree branches

rustle of leaves

definition of fall

soft landing

under my soles

secretly played game

grayish, foggy

October morning

prompts smile

anticipation

of fiery April

resurrection

 

philosophy of leaves

exegesis

harmony

purpose

 

TRANSZCENDENCIA

Félig nyitott ajkad

fészkét építő

fülemüle-pár

mennyei dalok

szavaid

a szellővel játszanak

félig nyitott ajkad

forró és tűzpiros

édesgető szavakat ejt ki

melyek ide-oda röpködnek

hogy elérjék lelkemet

mint két madár mely

a felvázolt végtelenről énekel

homályos és örökre

meghatározhatatlan laza kör

és ez a parancsolat

és ez az engedelmesség

és ez az orgazmus

és ez az Érosz

és ez vagy te

 

TRANSCENDENCE

Your lips half opened

pair of nightingales

building their nest

heavenly songs

your words

play with the breeze

your lips half opened

warm and fiery

red and alluring

words that fly close and far

to reach my soul like

two birds that sing

of the contour shaped infinity

obscure and vague circle

forever indeterminable

and this the command

and this the obedience

and this the orgasm

and this the Eros

and this is you