NOSTOS SI ALGOS (Romanian)

10358123_10201115055759066_3916274053149583480_n

(Translated into Romanian by Lucia Gorea)
DELLART Publishers
Cluj-Napoca, Romania
Nov 2013

 

POVARA

Şi-a pus geanta pe podea

s-a aşezat lângă mine

şi-a ridicat un picior şi

şi l-a sprijinit de perete

ca şi cum ar fi dorit să-şi lase

amprenta carnală

o urmă umană vagă

celălalt picior şi-l odihnea

pe cimentul răcoros

 

deodată ca şi cum şi-ar fi amintit

ceva important

 

s-a ridicat

s-a îndreptat înspre masă

s-a aplecat şi a mirosit

ultimul trandafir înflorit

apoi şi-a lăsat suspinul să plutească

prin camera întunecată

ca şi cum ar fi vrut să se dezlănţuie

din povara ultimei respiraţii

şi fără nici un cuvânt

s-a prăbuşit pe cimentul rece

 

BURDEN

He put his bag on the floor,

laid next to me

he raised one leg and

leaned it against the wall

as though to leave on it

a fleshy mark

a faint human trace

the other leg was resting

on the cool cement

 

suddenly as though he remembered

something very important

 

he got up

walked to the table

leaned down and smelt

the last bloomed rose

then he let a sigh float

in the darkened room

as though to release

burden of his last breath

and without any word

on the cool cement he collapsed

 

DELPHI

Chiar şi acest vestigiu

al vechiului templu ce stă

ca o amintire în meditaţie

lângă panta dealului ostenit

chiar şi pe acesta îl vor atinge

 

să-ţi aminteşti de asta – am rostit

 

bărbaţi de rasă mediocră

cu omoplaţi laţi

şi prostituate cu chipuri frumoase

legănându-şi nurii provocativi

spre delectarea vânturilor

şi pentru salinitatea virgină a mării

chiar şi asta va fi atinsă

 

aminteşte-ţi de asta – am rostit

 

fără rost înainte

să desecreze statuile inocente

şi viaţa curvă vor striga ei cu putere

şi necedata insistenţă

vor trebui să îngroape

frumuseţea primordială

şi după ce exhumă ura şi vina,

ei vor încarcera spiritul

pentru a fi păzit

de brţte herculene

şi lor le va aparţine avuţia

văii şi a neamului meusânge vărsat pe străzi şi cartiere

unde noi hoinăream şi ne jucam odinioară

în timp ce făceam planuri măreţe

de fapte curajoase şi nobile

 

iar tu ai rostit –

 

ar fi fost mai bine

dacă ascultam

de vorbele pe jumătate adevărate,

sfinte şi venerabile

aduse pe meleagurile noastre de estici

cel puţin ei au promis un paradis sclipitor

 

DELPHI

Even this solemn remnant

of the ancient temple standing

like an anchorite in meditation

by the slope of the tired hill

even this they shall defile

 

remember it—I said

 

half-breed men with wide shoulder-blades

and hierodules with exquisite cheekbones

swaying their provocative buttocks

for the amusement of the winds

and for the sea’s virgin salinity

even this they shall defile

 

remember it—I said

 

aimlessly before the innocent statues

they shall desecrate and life the whore

they shall call and with stamina

and unyielding persistence they shall

bury the primeval beauty and after

they exhume the ancestral hatred

and guilt, the pneuma they shall imprison

to be guarded by Herculean arms

and theirs the wealth

of the valley and my kin’s reward

blood shed in streets and neighborhoods

where you and I once roamed and played

making plans for exploits and deeds

 

and you said—

 

it would have been better if we stayed

obedient to the holy and venerable

half truths brought to our lands by easterners

at least they promised a gleaming Paradise